Chính sách bảo mật

Cảm ơn các bạn đã truy cập vào website https://dichvucontent.vn/ được vận hành bởi công ty trách nhiệm hữu hạn HapoDigital. Chúng tôi luôn tôn trọng và thực hiện cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Bạn vui lòng hãy đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập vào trang web Dichvucontent.vn.

chính sách bảo mật
chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này cho bạn biết chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn đã thu thập được tại trang web này như thế nào. Bạn hãy đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng website hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng website, bạn đang chấp nhận những điều khoản được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều khoản này hoàn toàn có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào trong điều khoản cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải là thông tin hồi tố. Bạn cần phải xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập vào trang web để đảm bảo rằng mình đã hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách bảo mật của chúng tôi là giữ kín những thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho các mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân của bạn với một bên nào khác. Bạn hãy yên tâm rằng chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin định danh cá nhân của người dùng như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, hay số điện thoại, v.v… khi khách hàng truy cập tự nguyện gửi những thông tin đó cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được phép sử dụng để đáp ứng những yêu cầu hoàn toàn cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi được phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email thông báo của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập hoàn toàn có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, số điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi hoàn toàn có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn đang sử dụng; ngày và thời gian bạn đã truy cập vào website; các trang bạn truy cập khi mở website và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này sẽ được sử dụng với mục đích để giúp cải thiện và quản lý trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Website hoàn toàn có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi thật sự rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách hàng truy cập vào trang web, và hiểu biết khách hàng truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie hoàn toàn có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được các thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã thực hiện cung cấp các thông tin cá nhân định danh, cookie hoàn toàn có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập hoàn toàn có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách hàng truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu của chúng tôi trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi có thể xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở đất nước Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ hoạt động bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về thông tin các sản phẩm hay dịch vụ, việc đặt chỗ trước hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc trong quá trình điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được những điều mà pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của tổ chức pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn quá trình gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc các giao dịch trái phép; (3) điều tra các gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được thực hiện cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ một cách an toàn. Chỉ những người được quyền như các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) mới có quyền được tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn được lựa chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, hay mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua việc đặt form Liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách bảo mật này. Tất cả những thay đổi sẽ được phản ánh trực tiếp trên website này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt trong thời gian trang web này hoạt động.

Rate this post

Dịch vụ

Bài viết mới nhất

BÀI VIẾT LIÊN QUAN